Skip to main content
Untitled-1
Untitled-2
Untitled-3
Untitled-4
Untitled-5
Untitled-6
Untitled-6
Untitled-5
Untitled-4
Untitled-3
sta-Ignacia-csc
previous arrow
next arrow
Official Website of Santa Ignacia Tarlac

Mayor’s Welcome Message

Dumanon kayo amin apo dito’y “web page” ti ili ti Sta. Ignacia, probinsiya ti Tarlac.

Dakkel nga ragsak toy numo ti umay yo panag bisita kadacami ket sapay la cuma, Ta adu ti maam-muan yo ditoy lugar mi.

Pinagpilitan po namin na ipatupad ang pagkakaroon ng “web page” na ito upang mapaglingkuran namin kayo ng lubos. Ang mga mahahalagang kaalaman na nakalathala dito ay tulad ng pinto, ay nagbubukas sa isang makabuluhang pagkakataon ng katapatan sa isa’t-isa. Umaasa kami na sa pamamagitan ng platapormang ito, lalong mapalakas ang ating ugnayan at mapatupad ang ating mithiing pagkakaisa. Subay-bayan po ninyo ang mga pangyayari sa ating bayan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating “web page”. Maraming salamat po.

Featured Video

Accomplishment

About Us

Our History

Before the settlers from the Ilocos province, led by a man whose family was “Madriaga” set feed on the soil of Sta. Ignacia, the locality was a mere prairie. Together with his companions they settled in a place named “Binaga” which now called Nabagbagan-Nambalan. The place was so called “Binaca” in view of the fact that thousands of cattle were herded in that locality.
Keep in touch on Our Updates

Latest News & Events

TRANSPARENCY SEAL

FREEDOM OF INFORMATION

Our Location

Contact Info

Official Website of Municipality of Santa Ignacia Province of Tarlac