2 Milyon Pesos mula sa DILG bilang isa na Nakatanggap ng Pagkilala Sa Katapatan at Kahusayan ng Pamahalaang Lokal o Seal Of Good Local Governance 2017

Iginawad ngayong araw sa ating Lokal na Pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Nora Modomo ang 2 Milyon Pesos mula sa DILG bilang isa na nakatanggap ng Pagkilala Sa Katapatan at Kahusayan ng Pamahalaang Lokal o Seal Of Good Local Governance 2017. Ang award na 2 Milyon ay mula sa Performance Challenge Fund ng DILG na ilalaan sa pagpapagawa at pagpapaganda ng ating Public Market.(1/15/18)

Copyright © 2020. Municipality of Sta Ignacia Province of Tarlac. All rights reserved

Official Website of Municipality of Santa Ignacia Province of Tarlac