Skip to main content

Ang personal na pagbisita nina Mayor Nora Modomo, Coun. Nathaniel Tan, Coun. Freddie Bagay at Coun. Henry Ibarra sa Brgy. Botbotones upang ipagkaloob ang wheelchair sa pasyenteng nangangailangan.

Official Website of Municipality of Santa Ignacia Province of Tarlac