Skip to main content

Happy Labor Day | May 01, 2023

Isang pagpupugay para sa ating masisipag, matitibay at matitiyagang manggagawa sa loob at sa labas ng ating bansa. Nawa’y kayo ay patuloy na magpursige para sa bawat pamilyang pilipino.
Maraming salamat sa inyong serbisyo at sakripisyo. Mabuhay ang lahat ng manggagawang Pilipino!
Official Website of Municipality of Santa Ignacia Province of Tarlac