Skip to main content

[wp-svg-icons icon=”bubbles-4″ wrap=”i”] Welcome Message

Dumanon kayo amin apo dito’y “web page” ti ili ti Sta. Ignacia, probinsiya ti Tarlac.

Dakkel nga ragsak toy numo ti umay yo panag bisita kadacami ket sapay la cuma, Ta adu ti maam-muan yo ditoy lugar mi.

Pinagpilitan po namin na ipatupad ang pagkakaroon ng “web page” na ito upang mapaglingkuran namin kayo ng lubos. Ang mga mahahalagang kaalaman na nakalathala dito ay tulad ng pinto, ay nagbubukas sa isang makabuluhang pagkakataon ng katapatan sa isa’t-isa. Umaasa kami na sa pamamagitan ng platapormang ito, lalong mapalakas ang ating ugnayan at mapatupad ang ating mithiing pagkakaisa. Subay-bayan po ninyo ang mga pangyayari sa ating bayan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating “web page”. Maraming salamat po.

Hon. Nora T. Modomo

ANNOUNCEMENT
  [wp-svg-icons icon=”newspaper” wrap=”i”] Latest News & Events

  weather-iconDAILY WEATHER FORECAST by DOST-PAGASA
  earthquack-tsunami-volcano-iconEARTHQUAKE, VOLCANO and TSUNAMI BULLETINS by DOST-PHIVOLCS
  NOAH logo-iconPROJECT NOAH Nationwide Operational Assessment of Hazards

  [wp-svg-icons icon=”location” wrap=”i”] Our Location

  [wp-svg-icons icon=”mobile-2″ wrap=”i”] Contact Information

  Official Website of Municipality of Santa Ignacia Province of Tarlac